Tagged: asas sistem perbukuan

Asas-asas Sistem Perbukuan Nasional

Menurut UU No 3 tahun 2017 tentang Perbukuan, sebuah Sistem Perbukuan Nasional Indonesia harus diselenggarakan dengan asas-asas sebagai berikut: kebinekaan; kebangsaan; kebersamaan; profesionalisme; keterpaduan; kenusantaraan; keadilan; partisipasi masyarakat; kegotongroyongan; dan kebebasbiasan. Dengan 10 asas...