Mencicipi menu a la Mac OS di Mandriva dg Gnome GlobalMenu

Gnome GlobalMenu merupakan tawaran aplet baru yang luar biasa yang menawarkan pengalaman tampilan menu aplikasi yang melekat pada panel serupa dengan tampilan a la Mac OS. Terus terang, sepengetahuan saya baru PinguyOS yang memaketkan Gnome GlobalMenu sejak semula. Gnome GlobalMenu sudah terdapat di repository Mandriva 2010.1 atau 2010.2, tapi belum untuk UnityLinux 2010. Tapi jangan…