Tagged: Hadist

Inilah Beragam Jenis Kitab-kitab Hadist

• Al-ajza.  Kitab yang menghimpun hadis dalam satu topik tertentu. Contohnya Kitab al-Fara’id, yang menghimpun hadis tentang masalah waris. Kitab itu disusun oleh Zaid bin Sabit. • Al-atraf.  Kitab yang menghimpun hadis hanya pada...