Tagged: Hadramaut

Mengenal Hadramaut, Kota Kelahiran Nabi Hud AS

Dari Abu Hurairah RA, beliau berkata, ‘’Rasulullah SAW: ‘Tidak diterima shalatnya orang yang berhadas sehingga dia berwudu’.” Berkata seseorang dari Hadramaut, ‘’Apakah yang dimaksud hadas itu wahai Abu Hurairah?” Ia menjawab, “Ialah keluar angin...