Tagged: Ibnu Wahshiyya

Siapa itu Ibnu Wahshiyya

Ibnu Wahshiyya atau Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Qasy al-Wahshiyyah adalah ulama yang hidup diabad 9-10 masehi di daerah Qusayn, dekat Kufa – Irak. Beliau adalah seorang ilmuwan kimia, pertanian, toksikologi peternakan, sejahrawan...