Jangan Mencari Dunia dengan Kedok Agama! Apalagi dengan Pura-pura Soleh!

  • Post author:
  • Post category:Ke-NU-an

Dan berkata sahabat Fudlail bin ‘iyadl RA:

“Sungguh mencari makan dengan gendang dan seruling, lebih ku sukai daripada mencari dunia dengan kedok agama”

وقد قل الفضيل بن عياض رضى الله عنه لأن أكل الدنيا بالطبل ولمزمار أحب الى من ان … Baca selengkapnya disini

Continue ReadingJangan Mencari Dunia dengan Kedok Agama! Apalagi dengan Pura-pura Soleh!