Thoriqoh Sebagai Wahana Membersihkan Hati

DEMAK – Thoriqoh merupakan tempat dan wahana bagi umat muslim dalam upaya mendekatkan dan membersihkan diri kepada Allah SWT. Bilamana umat manusia merasa sebagai hamba sangat membutuhkan sekaligus untuk bisa berkomunikasi pada Tuhannya Pengurus Jam’iyyah Ahluth Thoriqoh Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) Jawa Tengah KH Ahmad Makin mengatakan, thoriqoh adalah sebagai wahana mendekatkan, membersihkan diri kepada Allah…