KyaiPedia: Syech Muhammad Mahfudz at-Tarmusi

Beliau adalah Al Allamah Al Muhaddits Al Musnid Al Faqih Al Ushuli As Syeikh Muhammad Mahfudz. Lahir di Tarmas (Termas) Jawa Tengah pada tanggal 12 Jumadi Al Ula 1285 H, dikala ayah beliau bermukim di Makkah. Beliau diasuh oleh ibu dan para pamanya. Memperoleh ilmu dasar fiqih di usia muda dari beberapa ulama Jawa, dan…