Tagged: LP Maarif

LP Maarif Didesak Wajibkan Ubah OSIS jadi IPNU/IPPNU

KUDUS – Kendala kaderisasi pada tingkat pelajar di lingkungan Nahdlatul Ulama masih dialami sejumlah badan otonom NU yang menangani bidang tersebut, Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU). Sebagaimana yang dikeluhkan...