Tagged: nadirsyah hosen

Islam Nusantara dan Tuduhan Anti Arab

Oleh Prof. Nadirsyah Hosen (Rais Syuriah PCINU Australia-New Zealand) Salah satu kegagalan banyak pihak memahami diskursus Islam NUsantara adalah dengan nyinyir seolah-olah warga NU itu anti segala hal berbau Arab. Maka mereka nyinyir kalau...