Tagged: openmandriva webserver

Mudah Membuat Server dengan Drakwizard dan OpenMandriva

Tujuan dari tutorial singkat ini adalah mengubah PC anda menjadi server dengan OpenMandriva dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi Drakwizard. Drakwizard adalah sebuah tool wizard yang dikembangkan dan dipaketkan sejak zaman Mandrake Linux berjaya...