Tagged: Syech Mahfudz at-Tarmusi

KyaiPedia: Syech Muhammad Mahfudz at-Tarmusi

Beliau adalah Al Allamah Al Muhaddits Al Musnid Al Faqih Al Ushuli As Syeikh Muhammad Mahfudz. Lahir di Tarmas (Termas) Jawa Tengah pada tanggal 12 Jumadi Al Ula 1285 H, dikala ayah beliau bermukim...