Tagged: terjemah kitab akhlaq lil banin

Terjemah Kitab Al Akhlaq lil Banin (Part 1)

بماذا يتخلّق الولد bimadza yatakhollaqul walad ~ Dengan Apa Anak Berakhlak? يجب على الولٍَِِِد ان يتخلّق باالاخلاق الحسنة من ِصٍِغَره ليَعيش محبوبًا فى كيره يرضى عنه ربّه ويحبّه اهله وجميع النّاس.yajibu ‘alal waladi an-yatakhollaqa...