Tagged: Xirka Chipset

SIM Card Buatan Dalam Negeri Bebas Sadap?

Jakarta – Isu penyadapan pada akhirnya kembali melambungkan harapan penggunaan SIM card buatan dalam negeri untuk industri telekomunikasi. Sejatinya, SIM card buatan lokal sudah sejak lama ada. Hanya saja kesempatan untuk naik panggung yang...